LUFTHAVN SYDDANMARK - FLYV TIL VOJENS

Vojens Lufthavn er placeret centralt i det syd- og sønderjyske område ikke langt fra den tyske grænse, tæt ved både motorvej og jernbane, som giver alle en nem og rationel trafik til og fra lufthavnen

 

Easy Come, Easy Go and Easy Flight

 

Vojens Lufthavn tilbyder at arrangere alle praktiske detaljer såsom, overnatning, transport, forplejning m.m. Kontakt os uforpligtende og hør hvordan vi kan hjælpe netop dig. – skriv til os her  KLIK HER eller kontakt os på telefon +45 7459 1654

Privatfly, forretningsrejser, cargo, rejse- og charterbureauer

I Vojens Lufthavn betjener vi også rejseselskaber og charterbureauer. Som en lille lufthavn drager vi fordel af, at kunne tilpasse servicen samt finde individuelle løsninger til den enkelte kunde. Man kan forvente en unik oplevelse fra man bestiller hos os og til flyet letter.

Tid er penge i vores branche, og man vil hurtigt opdage, hvor effektivt rejser kan planlægges, når man på to minutter kommer fra parkeringspladsen til dit fly.

Banelængden i Vojens er 3006 meter lang og 45 meter bred, hvilket er én af de længste landingsbaner i Danmark.

Lufthavnen har en beredskabstjeneste til brand kategori 6 tilknyttet og har status, som en Told- og Schengen lufthavn.

I lufthavnen findes der desuden et tankningsanlæg til Jet Fuel A 1 og 100 LL Avgas samt har Vojens Lufthavn tilgang til et afisningsanlæg til alle typer fly og adgang til hangarfaciliteter.

  • Lufthavn åben alle hverdage eller efter aftale – kontakt os
  • Ingen airport slots
  • ILS-udstyret lufthavn
  • Vi tilbyder FBO

Nem adgang til Sønderjylland og Tyskland

Vojens Lufthavn ligger tæt på motorvej, tog, bus m.m. og dermed får man nem adgang til hele Sønderjylland, Tyskland eller de virksomheder, områder eller byer, der er målet for et besøg.

Handling

Fly, passagere, security

Refuel

Jet A-1 og AV-Gas

Parkering

Flyparkering muligt

Services

Catering, transport og overnatning
Vojens Lufthavn er en del af Fighterwing Skrydstrup og derfor kræves der landings tilladelse.

PS. flyparkering lige ved døren

Priser flytrafik Vojens Lufthavn

FUEL

Jet A-1. Vejl. Udsalgspris er 8,75 DKK
AV-Gas Vejl. Udsalgspris er 9,15 DKK
Pris pr. Liter 1. August 2021 – oplyst uden afgifter og moms.

(– Illuminated without taxes and VAT.)

Ved køb over 1.000 liter – venligst kontakt os for den aktuelle dagspris.

Rampe

Flytrappe (pax) 115,00 DKK
De-icing pr. l. 35,50 DKK
Bagagevogne 25,00 DKK
Bagage traktor 110,00 DKK
Ballast sække 25 kg    30,00 DKK
Gaffeltruck 2 tons      265,00 DKK
GPU 28/112V DC        150,00 DKK
GPU 3/115V 285,00 DKK
Heater kabine pr. time 150,00 DKK
Manpower pr. time / Cleaning 480,00 DKK

Handling

Handling Vojens Lufthavn
Fly fra 1-10 sæder      665,00 DKK
Fly fra 11-19 sæder    940,00 DKK
Cargo flight min.         1.025,00 DKK
Pax afgang
Security handling       105,00 DKK

Parkering

Rejsende parkerer GRATIS

Vælg overvåget parkering
1 dag 50 DKK
7 dage 275 DKK
14 dage 475 DKK
21 dage 650 DKK

Kontakt venligst lufthavnen HER

AVIS Vojens
Tingvejen 15
6500 Vojens
Telefon +45 7454 1467

 

Europcar Biludlejning
Melskov Allé 8, Hammelev
6500 Vojens
Telefon +45 7451 9396 el. +45 8619 9955

Haderselv Taxa
Teaterstien 2B – 6100 Haderslev
Telefon +45  7010 7500
KLIK HER

VTS
Vojens Taxi og Servicetrafik – Taxibureau
Fabriksvej 4, 6500 Vojens
Telefon +45 4040 0218

Fahrservice Petersen
Nadine & Carsten Petersen GbR.
Alter Kirchenweg 54
DE-24983 Handewitt
Tel +49 (0)460 897 2097
Mobil +49 (0)151 4450 2045
www.lufthavnskørsel.dk

Hotel

Hoteller m.m. nær lufthavn

Hotel Vojens
Nørregade 2 – 6500 Vojens

Hotel Norden
Storegade 55 – 6100 Haderslev

Hotel Harmonien
Gåskærgade 19 – 6100 Haderslev

flere…

Gram Slot
Tyrstrup Kro
Agerskov Kro
Hotel Europa Aabenraa
First Hotel i Kolding
Scandic Kolding
Slukefter Kro

Shopping

Shopping nær Vojens

Rådhuscenteret Vojens (3 km.)
Vojens by (3 km)
Haderslev by (15 km.)
Aabenraa by (25 km.)
Ribe, Tønder, Kolding, Sønderborg by, dertil Flensborg og grænsehandlen.

Takstregulativ Vojens Lufthavn

Alle priser er uden afgifter og moms.
Styk 1. For luftfartøjer, der benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.
Styk 2. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift, opholds- og natafgift.
Styk 3. Alle afgifter er angivet eksklusive moms.
Styk 4. Afgifter vedrørende indenrigsflyvninger, jf. § 2. Styk 1, tillægges den til enhver tid gældende moms.
Styk 1. For hver start betales nedenstående afgift, beregnet på grundlag af luftfartøjets størst tilladte startmasse i henhold til luftdygtighedbeviset/flyvehåndbogen.

De af Trafik- og Byggestyrelsen godkendte takster
a. Luftfartøjer til og med 2.000 kg 90,00 DKK
b. Luftfartøjer over 2.000 kg 56,00 DKK pr. påbegyndt tons, dog minimum 140,00 DKK

Styk 2. Ovennævnte afgifter kan nedsættes eller bortfalde under betingelser, nævnt i § 3, § 7 og § 10.

§ 3
Styk 1. Afgifter i henhold til dette takstregulativ skal betales til havnekontoret forud for hver påbegyndt planlagt flyvning. Hvis luftfartsselskaber eller enkeltpersoner regelmæssigt beflyver lufthavnen, kan der dog med lufthavnens ledelse træffes aftale om periodevis afregning bagud. Afgifterne er forfaldne til betaling ved afregningperiodens udløb.

Styk 2. Ved manglende kontant afregning uden forudgående aftale kan der tillægges et administrationsgebyr på 60,00 DKK pr. efterfølgende opkrævning.

Styk. 3. Ved undladelse af afregning gælder bestemmelserne i luftfartlovens § 71 og § 146 om udpantning og tilbageholdelses ret.

§ 4
Vedrørende handling tariffer, trafikhandling, platformhandling samt ekstra service/udstyr henvises til takstbladet på næste side.

§ 5
Styk 1. For hjælp ved start af flymotorer samt for andre tjenester, der ydes af lufthavnens personale, betales der efter regning.
Styk 2. Lufthavnschefen for Vojens Lufthavn kan fastsætte specielle afgifter for platformekspedition og andre specielle ekspeditioner på lufthavnen.

§ 6
Lufthavnschefen for Vojens Lufthavn kan i tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller større økonomisk betydning, give dispensation fra dette takstregulativ.

§ 7 Styk 1. Fritagelse for betaling af de i § 2 og § 4 omhandlende start- og passagerafgifter gælder for:

a. Prøveflyvning på foranledning af Trafik- og Byggestyrelsen til konstatering af et luftfartøjs luftdygtighed.
b. Teknisk kontrolflyvning for udøvere af erhvervsmæssig luftfart, når flyvningen foretages med start og landing på samme lufthavn uden mellemlanding andetsteds.
c. Svævefly uden eget fremdrivning, motorfly, der anvendes til disses start.
d. Teknisk returnering, hvorved forstås start efter tvungen tilbagevenden som følge af tekniske forstyrrelser, vejrhindringer og lignende til lufthavnen.
e. Luftfartøjet ejet eller lejet af Trafik- og Byggestyrelsen.
f. Danske og udenlandske militær luftfartøjer, der ikke er optaget i det civile luftfarttøjs registre.
g. Luftfartøjet er i rednings- og eftersøgningens tjeneste.
h. Luftfartøjer, der udelukkende anvendes til befordring af fremmede staters repræsentanter eller FN personel samt fremmede staters politi-, told- og kontrolluftfartøjer.

Styk 2. Betingelsen for at opnå fritagelse efter punkt a, b og c er, at særskilt anmeldelse sker til flyvestationen eller til havnekontoret.

Styk 3. Fritagelse for betaling af de i § 5 omhandlede opholds afgift gælder for de i styk 1., punkt e, f, g og h nævnte luftfartøjer.

§ 8

Styk 1.
For et luftfartøjs ophold på lufthavnen i det fri betales for hver påbegyndt 24 timers periode ud over de 6 første timer en opholds afgift på 8,00 DKK for hver påbegyndt 1.000 kg af luftfartøjets størst tilladte startmasse i henhold til luftdygtighedbeviser/flyvehåndbogen. Minimumafgift er 30,00 DKK.

Styk 2.
Afgiften betales, uanset om luftfartøjet i samme periode har haft rådighed over hangarplads, for hvilken der er betalt lejeafgift.

Styk 3.
Opholds afgifter kan, når der er tale om leje for en periode, der ikke er kortere end en måned, afløses af en lejeafgift, der fastsættes efter overenskomst med vedkommende lufthavn. Lejeafgiften erlægges forud og tilbagebetales ikke, selv om opholdet kommer til at strække sig over en kortere periode. Fremleje er ikke tilladt.

§ 9

Åbnings afgifter

Styk 1.
Beflyvning af Flyvestation Skrydstrup i tidsrummet kl. 6.30 til kl. 23.00 betales i henhold til takstregulativ fra Trafik- og Byggestyrelsen for lufthavne. Ved åbning af Vojens Lufthavn i tidsrummet kl. 23.00 til kl. 06.30, dvs. udenfor normal åbningstid betales et gebyr på 500 DKK pr. påbegyndt time.

Afgiftsnedsættelse

§ 10 Der henvises til Takstregulativ fra Trafik- og Byggestyrelsen for Lufthavne.

§ 11

Styk 1.
For alle luftfartøjer, betales der ud over den i § 2 omhandlede afgift en passagerafgift på 95,00 DKK for hver afrejsende passager. Afgiften betales uanset det faktiske antal passagersæder på den pågældende flyvning.

Styk 2.
For transitpassagerer betales 20,00 DKK pr. passager. Forbliver passagerne ombord i luftfartøjet, betales ikke afgift.

Styk 3.
Passagerafgiften betales ikke for luftbefordrens personale under tjenesterejser samt for børn under 2 år.

Styk 4.
Særskilt opkrævning hos passagererne må ikke finde sted.

§ 12
Lufthavnen er ikke ansvarlig for tyveri samt brand-, vand- eller anden skade med hensyn til luftfartøjet, dets udrustning, bemanding, passagerer, ladning mv. under luftfartøjets ophold på lufthavnen, såvel i som uden for hangarer.

§ 13
Dette regulativ træder i kraft den 1. Oktober 2011 og har gyldighed indtil videre.